nan5

2372360-56578500 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت،گرایش بازرگانی عنوان : بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه…

MS Thesis

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – قدرت عنوان : تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهاي قدرت…

mohamad akhavan niaki

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – قدرت عنوان : شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه…

mmee1

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری دانشگاه شهيد بهشتی دانشکده علوم زمين گروه آموزشی جغرافيای انسانی پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.Sc. ) رشته: جغرافیا و برنامهریزی شهری…

mezx22

نام دانشگاه : موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت صنعتی-گرایش مالی) موضوع ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها…

mex34

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق خصوصی دانشکده ی حقوق عنوان: تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی استاد راهنما: دکتر علی رضا…

mex27

345440153670 2324100-601980 دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده حقوق موضوع: تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد دمرچيلي استاد مشاور: جناب آقاي دكتر سيد حسين…

mex26

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A) عنوان : 354965-771525جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران استاد راهنما : دکتر علی…

mex19

centercenter 23856954445 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق(M.A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان: حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق…

meel23

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری دانشگاه شهيد بهشتی دانشکده علوم زمين گروه آموزشی جغرافيای انسانی پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.Sc. ) رشته: جغرافیا و برنامهریزی شهری…