متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سبک‌‌های ارتباطی در سازمان

  1. سبک کنترلی؛ در این سبک، که سبکی یک‌طرفه به‌شمار می‌رود، فردی که عامل ارتباطی می باشد و ارتباط

مستقر می کند، به اقدامات و تفکرات خاص افراد دیگر، در ارتباط با خودش، جهت خاصی می‌دهد و آن‌ها را محدود می کند. در این سبک، ارتباط‌گر هدایت‌گر می باشد و هدفش هدایت دیگران می باشد.

  1. سبک برابری یا تساوی؛ سبک تساوی یک سبک ارتباطی دو طرفه می باشد؛ که در آن، فرستنده و گیرنده، هردو از یکدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند و مدیران و طرف‌های ارتباطی، کوشش در ترغیب دیگران برای ارائه نظراتشان را دارند.
  2. سبک ساختاری؛ ماهیت ارتباطات در این سبک اکثراً عینی می باشد و احساسات قوی و پررنگ، به‌ندرت در این سبک ارتباطی در سازمان دیده می گردد. در این سبک، محیط به سمت نظام‌مند کردن سازمان سوق داده می گردد.
  3. سبک پویا؛ این سبک، با هدف مواجهه سریع و بی‌وقفه با مسائل به نوعی کاملاً اقدام‌گرا و پراگماتیک، از سوی طرف ارتباطی دنبال می گردد و بحث از برنامه‌ها و استراتژی‌های آینده را به‌دنبال ندارد.
  4. سبک تفویضی؛ در این سبک، مدیر یا رئیس، مسؤولیت خود را به زیردستان واگذار می کند و تأثیر طرفداری‌گری به‌خود گرفته و ترجیح می‌دهد تا بیشتر از جانب دیگران یاری گردد و به نظرات دیگران اهمیت دهد.
  5. سبک اجتناب؛ در این سبک، از فرایند ارتباطات دوری می گردد و تمایلی به تأثیر و تأثّر از دیگران وجود ندارد و بیشتر، از یک رویکرد مستقل، به‌جای مشارکتی و تعاملی در تصمیم‌گیری‌ها بهره گیری می گردد(فرهنگی و همکاران، 1386، 81-73).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید