عنوان کامل پایان نامه :

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب آرمان­گرایی: این مکتب بر بهره­گیری از روش­شناسی کل­نگر و اندیشه­ی سیاسی-ایدئولوژیک برای نقد جوامع صنعتی تاکید می­کند. این مکتب شهرهای آرمانی را انتخاب بشر در برابر جوامع صنعتی می­داند؛ زیرا این شهرها را مستقل از جوامع صنعتی و بر اساس عدالت اجتماعی، محدودیت بخش خصوصی و دگرگونی محیط کالبدی-اجتماعی اظهار می­کند. مبانی نظری این مکتب، یافتن راه حل معضلات شهرهای بزرگ در خارج از این شهرهاست که با ایجاد نوعی اجتماع­ها یا شهرهای جدید منجر می­گردد. در این مکتب، بشر به صورت یک عنصر بیولوژیک مطرح می باشد. مشخصه­های اصلی این مکتب عبارتند از: بهداشت و ناحیه­­بندی بر حسب عملکرد شهر، وجود نظم، الگوسازی همراه با تناسب طراحی شکل شهر و با انسجام اجتماعی، استاندارد مسکن، نیاز به اقتدار سیاسی، شهر به مثابه ابزار تولید، اشتغال، حد متناسب جمعیت و… رابرت آون، شارل فوریه، ژوزف پرودن، ویکتور کونسیدران، بنجامین ریچاردسون و هانری دوسن سیمون از بزرگان این مکتب هستند (زیاری، 1388: 13-12).

2-2-2-­ مکتب اصلاح گرایی: این مکتب با تاکید بر جنبه های فن شناختی، معتقد به یافتن راه حل هایی برای رفع معضلات شهرسازی در چارچوب جوامع صنعتی می باشد. در این مکتب عقیده بر آن می باشد که بهسازی و سامان دهی محیط شهری بایستی از درون همین جوامع صورت پذیرد؛ بنابر این بر اصلاح تنگناها و عوارض نظام اجتماعی موجود، بدون نفی کلیت آن تاکید می­کند. اصلاح گرایان شهر را ثروت شهر و حومه می دانند که بایستی برای زراعت و اشتغالات زراعی از آن بهره گیری گردد. ویلیام موریس و جان راسکین از بزرگان این مکتب هستند (همان ، ص13).

2-2-3- مکتب شیکاگو: این مکتب بین سال­های 1883 و 1893 رشد نمود. پیروان آن بی­نظمی جامعه­ی صنعتی در اروپا را ناشی از کم­بودن زمین در شهر می­دانند؛ بدین ترتیب الگوی روستا-شهر را برای حل معضلات شهری ارائه می­دهند و در نظر داشتن طبیعت را نیز در سطح وسیعی مطرح می­کنند. در این مکتب در نظر داشتن محیط طبیعی اهمیت ویژه­ای دارد؛ به طوری که محیط انسانی در دل آن مطرح می­گردد (حبیبی،1370). مکتب شیکاگو در علوم معماری و جامعه­شناسی شهری مطرح می باشد (زیاری، 14:1388). در سال 1916 مکتب شیکاگو در مطالعات شهری به وجود آمد. می­توان از بزرگان این مکتب در آن وقت، از رابرت پارک، ارنست برگس و رودریک مکنزی نام برد (شکویی، 1369: 25)

2-2-4-­ مکتب مدرنیسم: این مکتب در اوایل قرن بیستم به وجود آمد. تونی گارنیر، والتر گروپیوس، لوکوربوزیه، استروملین، میس وان دروهه، الوار آلتو و اود از بزرگان این هستند. این مکتب بر بکارگیری هنرهای تجسمی و معماری یا هنر و فن استوار می باشد؛ بدین ترتیب این گروه مکتب مدرنیسم را به وجودآوردند. مکتب مدرنیسم به شهر حول محور مدرنیسم و قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می­کند و فقط به مسائل معماری می­پردازد. بشر در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای عملکردهای «سکونت، کار، رفت و آمد و اوقات فراغت» در یک ناحیه­ی خاص می باشد. در این مکتب، جایگاه، مکان، فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد و مدرنیست­ها عقیده دارند بایستی از شهرهای قدیمی تمرکز­زدایی گردد؛ بنابر­­ین شهر کم­تراکم در نواحی خاص را پیشنهاد می­کنند. آنان الگوهای «شهر-پارک»، «شهر-شیئی»، «شهر-عمودی»، «عملکردگرایی» و «تولید انبوه» را در شهر ابراز می­دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه