عنوان کامل پایان نامه :

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

دایره

دایره استعاره از ” الله ” می باشد. زیرا از هر نقطه­ای شروع به دور زدن کنید فرقی نمی­کند. در پایان به همان نقطه­ی آغازین بر می­گردید. اول و آخرش یکی می باشد و ظاهر و باطنش یکی. در واقع اینکه دایره را استعاره از الله گرفته­اند، به خاطر برداشتی بوده می باشد که آیه­ی سوم سوره­ی حدید به دست می­داد: ” هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ﴿الحدید: ٣﴾

2-4- مباحثی در علوم رفتاری و روانشناسی محیط:

2-4-1- پدیدار شناسی

ون مانن[1] می­نویسد که اصطلاح پدیدار­شناسی با ادموند هوسرل (1938-1859) تبدیل به رویه­ای توصیفی می­گردد که بر این اساس “­نظم­واره­ای” می باشد که در صدد توصیف چگونگی تکوین جهان و تجربه­مندی آن از طریق آگاهی می­باشد (محمودی­نژاد و دیگران، 286:1387). اگر چه هوسرل[2] را مؤسس جنبش پدیدارشناسی می­دانند اما در این پژوهش هایدگر[3] به علت نگاه ویژه­ای که به مساله بشر دارد، انتخاب شده می باشد و کلیه مفاهیم بر پایه دیدگاه­های او گشوده می­گردد (صافیان و دیگران، 96:1390). رویگردهای پدیدار شناسانه به مکان و حس­مکان با گزاره­های مهم،‌ محکم و روشنی یادآور می­گردد که در پی شناساندن ماهیت حس­-مکان بر حیث التفاتی اکثرا ناخودآگاهانه که مکان­ها را به مثابه­ی مراکزی پر محتوا و عمیق از وجود بشری تعریف می­کند (پرتوی ،42:1382).

2-4-2-­ مفهوم مکان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرهنگ لغت جغرافیای آکسفورد واژه­ی مکان نقطه­ای خاص در سطح زمین تعریف شده می باشد که محلی قابل شناسایی برای موقعیتی می باشد که ارزشهای انسانی در آن بستر، شکل گرفته و رشد یافته می باشد و در فرهنگ لغت وبستر نیز علاوه بر مفهوم جغرافیایی، ‌به نحوه و قرارگیری افراد در جامعه در مکانها­ی خاص (بعد اجتماعی فضا) تصریح دارد (محمودی نژاد و دیگران، 286:1387). از دیدگاه هایدگر، مکان و رویداد اکثرا به یک معنا هستند. یعنی مکان جایی می باشد که بودن در آن اتفاق می­افتد (صمیمی شارمی و دیگران، 25:1388). نوربرگ شولتز[4] با اقتباس از نظرات هایدگر درمورد­ی ماهیت وجودی سکونت، هدف از معماری را سکنی­گزینی می­داند و معتقد می باشد که بشر وقتی سکنی می­گزیند که بتواند خود را با یک محیط تطبیق داده و با آن همذات پنداری کند از این رو سکنی­گزینی چیزی بیش از مأمن می باشد و دلالت بر فضاهایی دارد که در آنها حیات به عنوان مکان در معنای واقعی کلمه حادث می گردد (Hall,2000 ، به نقل از فلاحت، 59:1385). رلف در کتاب مکان و بی­مکانی، اظهار می دارد معنای اصلی ماهیت مکان از جایگاه خاص ساکنان محل و تجربیات ظاهری و فیزیکی برنمی­خیزد، بلکه تمام این موارد از ویژگی های اصلی یک مکان می باشد. رلف مکان را تلفیق فضا با خاطره و رویدادها می­داند  (سالون[5]، 54:2002). شولتز در پدیدار­شناسی، مکان را فضایی عجین شده با خاطره­ها و تجربه­ها و حالات روحی در بشر تعریف می­کند. از نظر وی، مکان محلی برای باشیدن انسانهاست (شولتز، 14:1388).

[1] Van Manen, Max

[2] Edmund Husserl 

[3] Martin Heidegger

[4] Norberg-Schuls

[5] Salvesen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد