عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

حس لامکانی یا احساس بی­مکانی

در گذشته زندگی بشر صمیمانه با چیزها و مکان­ها پیوند داشت. با وجود سختی زندگی و بی­عدالتی اجتماعی، بشر در مجموع احساس تعلق و هویت می­نمود. جهان همچون عالمی از کیفیت­ها و معانی تجربه می­گردید؛ پس جهانی عمومی بود که مبنایی برای مشارکت و همراه پدید می­آورد (نوربرگ شولتز، 14:1382). رلف با الهام از هایدگر استدلال می­کند که وجود معنا ناشی از تنوع مکانی می باشد و در جهان مدرن، از­ دست­ رفتن تنوع مکانی، نشانه­ای می باشد از فقدان معنا در مقیاس وسیع (تبریزی و شکویی، 142:1382). لامکانی مفهومی جدید و برخاسته از نظام شهرسازی مدرن می باشد. ادوارد رلف، لامکانی را محصول قلع و قمع مکانهای موثر و ساخت منظرهای همسان می­داند؛ اقدامی که نتیجه­ی نادیده گرفتن معنای مکان می باشد (رحمدل، 10:1392). در حالیکه مکان­داری، موجب احساس ریشه­دار­بودن و تعلق به محیط می­گردد، بی­مکانی دلالت بر فقدان معنی می­کند (پرتوی، 42:1382). امروزه از بارزترین معضلات شهر­سازی معاصر، بحران معنا اعم از اجتماعی و غیر اجتماعی­ در مکان می باشد و آن چیز که باعث نارضایتی می­گردد، فقدان برجستگی و در یک کلام تنزل فضا به بعد کمی بشر می باشد؛ گویی فضا، یک قالب میان­تهی می باشد که محتوای تهی­تر اشکالی را در آن ریخته­اند. بحرانی که سبب شده می باشد فضای شهری فاقد هویت، تاریخ و ارتباط منسجم با اعضای خود باشد (آراسته، 29:1390). جهانی­شدن اقتصاد،‌ تولیدات استاندارد و محیط­های شهری عمومی،‌ نقطه­ی اتصال ضعیفی به چشم­اندازهای بومی و محلی،‌ اکوسیستم،‌ تاریخ،‌ فرهنگ و اقتصاد دارد و مانند عوامل تضعیف حس مکان شده می باشد (2004،Wheeler؛ به نقل از سجاد زاده، 71:1392از جمله عوامل تضعیف  های شهری عمومی ،‌نقطه ی اتصال ضعیفی به چشم اندازهای بومی و محلی ،‌اکوسیستم ،‌تاری).

 

 

2-4-6-­ حافظه­ی جمعی

برای اولین بار مفهوم حافظه­ی جمعی توسط جامعه­شناس فرانسوی، امیلیا تایم[1] مطرح می­گردد. او این مفهوم را اینگونه تبیین می­دهد که زندگی جمعی در طول تاریخ امتداد دارد و منقطع نیست و این احساس که در فرد فرد افراد جامعه یا اکثریت قاطع جامعه هست، حافظه­ی جمعی نامیده می­گردد. چیزی که این احساس تعلق و هویت به یک جامعه را در درون فرد به وجود می­آورد، پدیده­ای کاملا ارادی نیست بلکه بُعد غیر ارادی دارد. پدیده­ای که در طول زندگی فرد به او القا شده و او این را درونی می­کند و بر مبنای آن الگوی رفتاری فرد در جامعه شکل می­گیرد. هویت اجتماعی و حافظه­ی جمعی در جایی حفظ می­گردد که وقتی فرد در آنجاست، حس می­کند مکانی که در آن مستقر می باشد با جاهای دیگر فرق دارد (خسرو خاور، 13:1383). هر چقدر زمان گذشته دارای بستر بیشتری برای فعالیت­های مختلف و خاص بوده باشد، بر ضخامت حافظه­ی جمعی آن جامعه افزوده می­گردد (تقوایی، 70:1391).

[1] Emilia Time

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه