ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

شارژ شعوری:

به فرض جمله­ای داریم که مفهوم ظاهری یا تشعشع آن مثبت می باشد. حال اگر متکلم یا شخص گوینده از آن جمله­ی مثبت بهره گیری کند اما در باطن از ادای آن جمله­ی مثبت، نیتی منفی، یا در هنگام ادای آن، حالات درونی منفی داشته باشد، علارغم ظاهر مثبت آن، شعور جمله منفی بوده و تشعشع شعوری منفی­ای خواهد داشت. در واقع وقتی متکلم کلمه یا جمله­ای را بکار می­برد بسته به حالات درونی خود آن کلمه یا جمله را ” شارژ شعوری ” می­کند. یعنی هر نیتی که در ادای جمله داشته می باشد شعوری مطابق با آن در جمله شارژ می­گردد. این جملات در برخورد با ماده نیز تاثیر شعوری خود را بر آن ماده اعمال کرده و آنرا نیز شارژ می­کنند. اگر شارژ شعوری یک کلمه منفی باشد، در برخورد با یک ماده، شعور آنرا متاثر کرده و بار تشعشعی آن را منفی خواهد نمود. ماده­ای که با شعوری منفی شارژ شده می باشد اگر به ماده­ای دیگر اضافه گردد، شعور آن ماده را متاثر می­کند. نمونه­ای از کلماتی که از نظر لغوی مثبت هستند اما از نظر شارژ شعوری منفی گردید­اند، لغت استعمار می باشد. استعمار در لغت به معنی آباد­سازی می باشد. اما قدرت­های جهانی طی دوران گذشته، به نام استعمار (به مفهوم آباد سازی و عمران) به کشورهای عقب مانده وارد شده و به غارت و چپاول منابع آنها پرداخته­اند و آبروی این لغت را برده­اند. اکنون استعمار در اذهان مردم نه به مفهوم آباد­سازی بلکه بیشتر به معنی غارت، چپاول، رخنه­ی سیاسی و اقتصادی و … ثبت شده می باشد و هنگام شنیدن این کلمه حسی منفی در ذهن ادراک می­گردد.

2-6-6-­ روح جمعی

روح جمعی یک “حوزه­ی شعوری” می باشد که تمام افراد بشر را به هم وصل می­سازد. طبق اصل تشعشع شعوری، هر کسی هر نوع تفکری در ذهن خود داشته باشد، تشعشع شعوری همسان با آن تفکر را ساطع می­کند. با در نظر داشتن اینکه  “شعور ، نه ماده می باشد و نه انرژی؛ پس انتشار آن تابع قوانین انتشار ماده و انرژی نیست. به تعبیری از ظرف زمان و مکان آزاد می باشد” (ر.ک. طاهری، بی­تا، ص 42) و به همین خاطر می­تواند در آن واحد در کل هستی منعکس می گردد. هر کسی در هر جایی باشد، در هر لحظه­ای به مسئله­ای خاص فکر می­کند یا به کار خاصی مشغول می باشد. هر فکری و هر عملی از تشعشعی برخوردار می باشد و هر تشعشعی از شعوری خاص. به تعبیری هر کس در هر جا و هر زمانی، شعور خاصی را به عالم انتشار می­دهد. این تشعشعات شعوری، در هر جمعی تشکیل یک کل واحد را می­دهند که به آن ” روح جمعی ” خواهیم گفت. به تعبیری­، ” روح جمعی عبارت می باشد از: مجموع شعور تشعشعاتی افراد آن جمع؛ به این ترتیب روح جمعی خانواده، جامعه و بشریت را خواهیم داشت” (طاهری، بی­تا، ص43). نه تنها جمعی از انسانها برای خود تشکیل روح جمعی می­دهند؛ بلکه هر گونه از جانوران و حتی گیاهان نیز برای خود روح جمعی دارند. همچنان که در پروژه­ی ” صد میمون ” نیز اثبات شده می باشد که میمونها برای خود “روح جمعی” دارند که اطلاعات جدید یک دسته از میمونها با انتشار آگاهی در روح جمعی میمونها، به دسته های دیگر نیز منتقل شده می باشد. با این اوصاف با تعمیم این نتیجه می­توان روح جمعی گنجشک­ها؛ روح جمعی مورچه­ها و یا از روح جمعی جنگل و روح جمعی یک چمنزار صحبت نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه