عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مدل “شهر- فرهنگ”

در این پروسه و با در نظر داشتن جمیع مباحث مطرح شده، کوشش بر این بوده که تأثیر متفاوتی برای شهر مطرح گردد. تعریفی که از فرهنگ ارائه گردید، و قائل شدن تأثیر شهر در ایجاد، تقویت، حفظ و انتقال این مجموعه­ی فرهنگی نیز تلاشی در این زمینه می باشد. طی مباحث گذشته، تصریح گردید که هر عملی و هر طرز فکری از سوی افراد، منجر به تولید ارتعاشات شعوری می­گردد. در مدل شهر-فرهنگ، کوشش در تجمیع و جهت­دهی به فرایندهای ذهنی شهروندان می باشد تا برآیندهای انرژیک ذهنی افراد را در فیلد­های مشخصی سطح­بندی نماید تا در روح جمعی منعکس شوند. وقتی تعداد افرد بالاتر باشد، روح جمعی دارای پالس بالایی خواهد بود، تا آنجا که هر تازه­واردی بدون اینکه متوجه گردد بصورت ناخودآگاه در ماهیت تشعشعات شعوری این جمع یا به تعبیری در روح جمعی این افراد منحل می­گردد. با این حساب شهر-فرهنگ در پی تحقق بخشی به یک “میدان شعوری” می باشد. اصل ایرانی-اسلامی بودن طرح مبین ویژگی خاص این مدل می باشد. با این اوصاف، تعریفی که از این مفهوم ارائه می­گردد می­تواند به این شکل باشد: ” شهر-­فرهنگ یک میدان شعوری می باشد که مفاهیم قدسی و ارزشی با پالس بالا در آن انعکاس می­یابند”. مفهوم میدان در این تعریف، ماهیت فیزیکی و کالبدی ندارد؛ بلکه ماهیتی شبیه یک میدان الکترو مغناطیسی یا همانند آن دارد؛ در اصل در این مدل، کوشش بر این می باشد که یک میدان شعوری بر یک میدان کالبدی در یک شهر انطباق داشته باشد.

2-9-4-­ تعریف “میدان شعوری”

شعور به عنوان عنصر سوم سازنده­ی هستی مطرح می­گردد. یعنی در کنار ماده و انرژی قرار می­گیرد؛ پس اطلاق “کی وکجا” در باره­ی آن معنا ندارد. زیرا همانگونه که گفته گردید، فراتر از زمان و مکان قرار می­گیرد. بنابرین هیچ فضای شهری را نیز نمی­توان پیدا نمود که خالی از شعور باشد. مقام بشر به عنوان معنا بخش عالم آفرینش، “بُعد معنا” را در کالبد محیط شهری تعیین می­کند. هر انسانی یک منبع برای شارژ بعد شعوری کل هستی می­باشد. اما وقتی جمعی از انسانها در کنار هم قرار می­گیرند، یک حوزه­ای شعوری تشکیل می­گردد. جمع تشعشعات افراد این جامعه تشکیل روح جمعی آنها را می­دهد. این روح جمعی در جایی که گروه در آن ساکن باشند تبلور بیشتری می­یابد. هنگامی که در باره­ی موضوعی خاص، فرایند­های ذهنی تعداد غالب افراد در این اجتماع، متوجه موضوعی واحد باشد، تشعشعات شعوری آنها در یک فیلد تمرکز می­یابد. این فیلد متجانس، هویت شعوری آن اجتماع را تشکیل می­دهد که به عنوان معنای مکان حضور این گروه سامان می­یابد. به تعبیری وقتی تشعشعات شعوری عوامل یک حوزه­ی شعوری در وحدت باشد یک “میدان شعوری” تشکیل می­گردد. تشکیل یک میدان شعوری بین یک اجتماع انسانی به تداوم حضور افراد در جمع، ارتباطات حضوری و رخ­به­رخ افراد با یکدیگر یا به تعبیری کنشهای اجتماعی و هم­کلام ­شدن افراد با همدیگر ممکن می­گردد. وقتی میدان شعوری تشکیل گردید، ارتباطات و مبادلات شعوری بین جمع به حداکثر می­رسد و از دیگر جنبه­های ذهنی نظیر طرز تفکر، رفتار اجتماعی، آرمانها­ی اجتماعی، علایق و سلیقه­های فردی و.. نیز در جهت همسانی و تجانس، رو به رشد خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه