مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع نساجی

طبیعی و مصنوعی بسیار متفاوت می باشد. در پساب صنایع پشم ریسی BOD مقدار چربی و مواد قلیایی بسیار زیاد می باشد. ‏. پساب صنایع رنگرزی پارچه حاوی انواع مواد آلاینده مانند رنگ، مواد افزودنی و مواد شیمیایی مختلف می باشد. کیفیت و کمیت پساب صنایع نساجی بسیار متغیر بوده و با در نظر داشتن طریقه بازار، تغییر می کند.

2-5-2-3  آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع کاغذ و خمیر کاغذ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرآیند تولید صنایع کاغذ و مقوا، حجم زیادی آب به مصرف می رسد. در صنایع تولید خمیر کاغذ، گیاهان طبیعی به عنوان مواد خام مورد بهره گیری قرار می گیرند که درطی این فرآیند، مواد شیمیایی به گیاهان طبیعی افزوده شده و مخلوط به دست آمده در دمای خاص پخته می گردد. در نهایت از مخلوط مذکور فقط مواد سلولزی استخراج می گردد و مابقی ناخالصی ها به صورت پساب دفع می گردند . پس بار آلودگی چنین پسابهایی و اندازه اکسیژن خواهی شیمیایی‏(‏COD)‏ آنها نیز بسیار زیاد  می باشد. در صنایع کاغذ سازی که اکثرا موادی زیرا کائولین و رس به خمیر کاغذ اضافه می گردد بار آلودگی زیاد نبوده و پساب چنین صنایعی بیشتر حاوی مواد شناورفیبری و کاغذی می باشد.

2-5-2- 4 آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع پالایش نفت

آلایند های اصلی این صنعت شامل نفت می باشد اما آلاینده های دیگر نظیر سولفید هیدورژن و دیگر سولفیدها به همراه فنل و آمونیاک نیز در پساب این صنایع وجود دارند.

 2-5-2-5  آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع آهن و فولاد

صنایع آهن و فولاد نیز آب زیادی را در تولیدات خود به مصرف می رسانند. در این صنایع، پساب فرآیند خنک سازی و پاک سازی کوره ، حاوی آمونیاک ، سیانور، فنل و غیره می باشد. پساب بخش جمع آوری گرد و غبار، دارای مقادیر متنابهی ذرات معلق جامد می باشد که این مواد با روغن، آهن و اسید همراه هستند. قسمت اعظم پساب صنایع آهن و فولاد از بخش خنک سازی ، تولید می گردد. تکنولوژی جدید امروز قادر به بازیافت بیش از 90 % از آب مصرفی از پسابهای مذکور می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه