مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند اجرای پژوهش :

یکی از مهمترین اهداف این پژوهش آینده نگری و ایجاد یک سیستم مدیریتی استاندارد در زمینه کنترل  اثرات  نامطلوب توسعه شهری بر رودخانه های شهر رشت  میباشد.لازمه این فرآیند، مطالعه وشناخت دقیق عوامل مؤثر در توسعه شهری ، همچنین ارزیابی و شناخت  شاخص های اثر گذار در آلودگی و سیل  خیزی این  دو رودخانه می باشد در این  پایان نامه آغاز  با کمک طرح جامع شهر رشت توانستم خصوصیات و ویژگی های کلی شهررا شناسایی کنم و به  شناخت  وضع موجود  پرداختم و به مقایسه و تطبیق طرحها و برنامه های مصوب و در دست اجرا  جهت توسعه و عمران  شهر با پیشنهادات طرحهای فرادست و ارزیابی اثرات مثبـت و منفـی آنهـا درجریان توسعه و عمران شهر را مطالعه و مطالعه کردن  زیرا همین طرح های توسعه ای خود غیر از عوامل توسعه شهر میباشند که  امکان  دارد بر روی دو متغییر پژوهش من موثر باشند سپس به بازدیدهای محلی به مقصود آشنایی با جایگاه و شرایط طبیعی منطقه و شناسایی محدوده طرح وهمچنین شرائط اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی عامه مردم و معضلات موجود پرداختم  و طی تماس با مسئولان و ارگانهای ذیربط من جمله شهرداری، استانداری گیلان، شرکت آب و فاضلاب،شرکت سهامی آب منطقهای اطلاعات مورد نیاز را کسب نمودم به  علت شاغل بودن خودم در  شهرداری توانستم نامه های اداری جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ارگانهای ذیربط را به راحتی اخذ نمایم البته به مطالعه طرحهای موجود یا در دست مطالعه مرتبط با موضوع تحقیقم  نیز توجه داشتم  و با مراجعه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت آمارهای پایهای و اطلاعات کلی پیرامون سیمای شهر را اخذ کردم و همچنین از آمار های شرکت البرز کاوش نیز بهره گیری  نمودم البته  نقشه و اطلاعات طرح تفصیلی شهر رشت را  از شهرداری  تهیه  نمودم که  بسیار  مفید بود  همچنین از پروژه های طرح  جمع آوری آبهای سطحی بسیار بهره گیری نمودم مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص اطلاعات تکمیلی از شبکه فاضلاب سنتی نیز مرحله ای از کارم بود با بهره گیری از این اطلاعات آغاز در بخش 4 وضعبت دو رودخانه شهر را بر اساس آمار ارقام و جداول توضیخ دادم و در ادامه عواملی  مثل بیمارستان ها , صنایع , کشاورزی آسفالت کردن معابر و … که از عوامل عیان و  مهم و  تاثیر گذاری  توسعه شهر میباشند را  شناسایی کردن و سپس اثرات این  عوامل مانند فاضلاب های شهری فاضلاب های کشاورزی فاضلاب های صنغتی و فاضلاب های صنعتی و …. را  مطالعه نمودم و تاثیر آن را بر روی رودخانه ها تبیین دادم و طی استعلام نامه ای از اداره  آب اندازه حریم رود خانه ها  که توسط شرکت مهندسی کاوش   در طرح سامان دهی حریم رودخانه ها صورت  پذیرقته بود آگاه شدم که  اندازه  حریم  رودخانه ها را 150 متر اعلام نمودند و همین عدم رعایت ساخت و سازها در حریم رودخانه  موجب شده  تا فاضلاب های انسانی مستقیما به  رودخانه وارد شوند و کدورت آب را افزایش دهند همچنین به علت پیش روی در  حریم  رودخانه موجب کاهش سطوح نفوذ پذیر اطراف  رودخانه در  هنگام ریزش نزولات جوی میشوند و کاربری حاشیه رودخانه را تغییر میدهند البته با ید  ذکر نمایم که ساخت و ساز های  غیر مجاز زیرا  با  تحقیقی که در شهرداری نموده ام  هنگام  صدور  پروانه ساخت شهرداری  موظف به رعایت حریم رودخانه و اعلام  عقب نشینی برای ملک میباشد سپس آن چیز که را که غیر از عوامل موثر بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه  ها  بر اساس طرح تفضیلی و  جامع شهری  میداتستم در فصل چهار تبیین داده ام . خاطر نشان می گردد  ماهیت موضوع رویکرد حاکم بر این پژوهش «، توصیفی تحلیلی » می باشد . ،

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه