مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

رگبارهای ‌کوتاه ‌مدت

اما‌ با شدت‌ زیاد که‌ به ‌صورت‌ موضعی‌ بر سطح‌ حوضه‌های ‌کوچک‌ بویژه‌ در نواحی‌ شیبدار و کوهستانی ‌می‌بارد در بسیاری‌ از مواقع‌ سبب‌ طغیانهای ‌خیلی ‌تند و سریع ‌می گردد که‌ می‌تواند خسارات‌ فراوانی‌ را در پایین ‌دست‌ حوضه‌ به وجودآورد .

2-4-1-2 توزیع ‌زمانی ‌و مکانی ‌باران

 تأثیر‌ بسیار مهمی‌ در ایجاد سیلاب ‌و شکل‌ هیدروگراف‌ دارد بطور مثال‌ اگر در زمان ‌بارش‌، حوضه ‌از نظر رطوبت ‌خاک ‌اشباع ‌و یا در حد اشباع ‌باشد اندازه ‌بارش‌ مازاد به ‌شدت‌ افزایش ‌می‌یابد و سیلاب ‌به وجودمی‌آید. و یا اگر بارش‌ در نزدیکی ‌خروجی‌ حوضه‌ اتفاق ‌افتد امکان ‌تشکیل ‌سیلاب ‌خیلی ‌بیشتر از مواقعی ‌می باشد‌ که ‌در نقطه‌ای ‌دورتر از آن ‌اتفاق ‌افتد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-1-3 ذوب‌ سریع ‌برف‌ در اثر افزایش‌ ناگهانی ‌دما :

بویژه‌ اگر همراه ‌با وقوع‌ بارش‌ باشد منجر به‌ ایجاد سیلاب ‌می‌شو اینگونه‌ سیلابها در مناطقی ‌که ‌دارای‌ رژیم ‌بارندگی ‌از نوع‌ برفی- بارانی ‌باشند، اتفاق‌ می‌افتد و معمولاً سیلابهای ‌بزرگی ‌ایجاد می‌کنند.

2-4-2 عوامل ‌حوضه‌ای‌

 حوضه‌های ‌آبخیز بعنوان‌ خاستگاه ‌و منشاء اصلی‌ سیلابها بایستی مورد شناسایی ‌قرار بگیرند و تأثیر‌ خصوصیات ‌فیزیوگرافی ‌و تغییر و تحولاتی ‌که ‌به ‌مرور زمان ‌و یا با توجه‌ به‌ برنامه‌های ‌بهره‌برداری ‌از اراضی‌ و توسعه ‌ و گسترش‌ سایر فعالیت‌ها در سطح‌ حوضه‌ به ‌وقوع‌ می‌پیوندد، در کم‌ و کیف‌ سیلابها پیشاپیش‌ مورد ارزیابی ‌قرار گیرد.بعضی ‌از این ‌عوامل‌ مهم‌ به‌ تبیین‌ زیر می باشد‌:

2-4-2-1 اندازه‌ حوضه‌

 در ارتباط با مساحت حوزه و ارتباط آن با مقدار رواناب تولید شده تحقیقات زیادی انجام شده می باشد پاره ای از تحقیقات فزونی مساحت را به افزایش حجم رواناب (قنواناتی [1] 1378، خسرو شاهی [2] 1370 ، زرگر 1378 به نقل از Bronson و همکاران) و بعضی دیگر افزایش مساحت را به فزونی دبی ارتباط داده‌اند. ( [3]Singh,1996).

اگر چه آبخیزهای بزرگ در مقایسه با آبخیزهای کوچک رواناب بیشتری تولید می‌کنند اما مقدار رواناب از واحد سطح حوضه آبخیز به ازای افزایش مساحت آن کاهش می یابد زیرا در سطوح گسترده شدت بارش یکنواخت و متغیر می باشد وبه همین لحاظ انتظار برقراری ارتباط بین رواناب وشدت بارش هم در حوضه‌های گسترده بیهوده می باشد و همبستگی مزبور را می توان در حوضه های کم وسعت با بارندگی یکنواخت جستجو نمود. وسعت‌ حوضه ‌در مورد جریان ‌سیل ‌و توزیع ‌آن‌ در طول ‌سال ‌تأثیر ‌مهمی ‌اعمال می کند. هر چه‌ حوضه ‌بزرگتر باشد اندازه ‌نزولات ‌آسمانی ‌بیشتری‌ دریافت ‌می کند اما‌ معمولاً دبی ‌اوج‌ حوضه‌های ‌بزرگتر بطور نسبی‌ از حوضه‌های ‌کوچکتر کمتر می باشد‌. بعبارتی‌ دبی سیل ‌در واحد سطح ‌حوضه‌های ‌کوچکتر، بزرگتر می باشد‌.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه