مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شبکه ‌زهکشی ‌حوضه‌

 وضعیت ‌شبکه ‌زهکشی ‌تأثیر‌ عمده‌ای ‌در وقوع ‌سیلاب ‌دارد. جریان ‌در آبراهه‌ها سریعتر از جریان‌ سطحی ‌یا روی‌ زمینی ‌می باشد ‌  و لذا هر چقدر تراکم‌ زهکشی ‌زیادتر باشد  سرعت ‌تجمع‌ رواناب‌ سریعتر شده ‌و منحنی ‌صعود هیدروگراف ‌دارای‌ شیب ‌تندتری ‌می گردد. افزون ‌بر تراکم ‌زهکشی‌، الگوی ‌شبکه ‌هیدروگرافی‌، که ‌خود تابعی ‌از ویژگیهای ‌ژئومورفولوژی ‌سنگ‌شناسی‌، خاکشناسی ‌و امثال ‌آن ‌می باشد ‌تأثیر ‌مهمی ‌در تولید دبی‌های ‌سیلابی ‌در حوضه ‌دارد. معمولاً برای ‌شرایط یکسان‌ فرم‌ درختی ‌استعداد بیشتری‌ برای ‌تولید دبیهای ‌اوج ‌زودرس ‌نسبت ‌به ‌سایر اشکال ‌زهکشی‌ دارد.

 

 

 

2-4-2-5  شیب آبراهه اصلی

شیب آبراهه اصلی یکی از ویژگی های مهم حوضه آبخیز می باشد که به لحاظ اهمیت خاص خود در مطالعات هیدرولوژی مد نظر قرار گرفته می باشد. شیب آبراهه اکثراَ از طریق تأثیر بر سرعت حرکت آب و تخلیه حوضه، و در نتیجه مقدار تلفات آبراهه ای، در اندازه آبدهی حوضه موثر می باشد. با افزایش شیب آبراهه، سرعت حرکت آب بیشتر و در نتیجه نسبت زیادتری از آب ورودی در آن از حوضه تخلیه می گردد. رودخانه های پر شیب، در مقایسه با انواع کم شیب، از آبدهی کمتری برخوردارند اما بر عکس دبی اوج بالاتری دارند.

2-4-2-6  وضعیت ‌زمین‌شناسی ‌و خاکشناسی‌ حوضه‌

 این ‌عوامل ‌مهمترین ‌تأثیر‌ را در توزیع ‌رواناب ‌سطحی ‌و زیر سطحی ‌اعمال می‌کنند.  بطوریکه ‌سیمای‌ عمومی  ‌حوضه ‌مانند ‌چگونگی ‌فرسایش‌پذیری‌، تراکم ‌و الگوی‌ زهکشی  ‌و  در  نتیجه ‌تولید رواناب  ‌سطحی ‌همگی  ‌متاثراز وضعیت‌ زمین‌شناسی ‌حوضه‌ می باشد‌. ویژگیهای ‌سنگ‌شناسی‌ و خاکشناسی‌ در اندازه ‌نفوذپذیری‌ آب‌ در درون‌ زمین ‌و یا آبدوی ‌مستقیم ‌و در نتیجه ‌تعادل ‌جریان ‌رودخانه ‌و یا سیل‌خیزی‌ حوضه‌ تاثیر بسزایی ‌دارند. چگونگی ‌تخلیه ‌آب‌ زیر قشری‌ و آبهای ‌زیرزمینی ‌کم ‌عمق‌ به‌ رودخانه ‌که ‌متاثر از ویژگیهای‌ زمین‌ شناسی ‌می باشد‌ بر روی‌ جریان ‌پایه ‌و در نتیجه ‌دبی ‌سیلابی ‌اثر می‌گذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه