مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سطوح غیر قابل نفوذ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با گسترش شهر نشینی و طریقه رو به رشد آن، با وقوع هر بارش و تولید رواناب، معابر شهری دچار گرفتگی میشود. با در نظر داشتن سطوح زیاد معابر شهری و پوشش کاملا غیر قابل نفوذ آسفالت، در هر نوبت بارش حجم قابل توجهی رواناب تولید میشود که در صورت عدم بهره گیری بسرعت در مسیر زهکشهای شهری آلوده شده و از دسترس خارج میشود. در کشور ما بیش تر کوشش بر آن می باشد تا رواناب به خارج از شهر منتقل گردد، در صورتی که میتوان از این رواناب بهره گیری سودمندتری داشت و با پالایش و کاهش آلودگی، از آن در جهت تغذیه مصنوعی و مصارف دیگر بهره برد که با در نظر داشتن خشکسالیهای اخیر، این امر ضروری به نظر میرسد

1- در نواحی شهری بخش زیادی از زمین بوسیله مواد غیرقابل نفوذ پوشیده شدهاست که ویژگی این مواد کاهش نفوذپذیری و تشکیل سریعرواناب سطحی می باشد که باعث وقوع سیل میشود. مطالعات نشان میدهد که وقتی سطوح نفوذناپذیر نسبت به سطوح نفوذپذیر افزایش مییابد، کیفیت رواناب حاصله کاهش مییابد و حتی زمانی که نفوذناپذیری نسبت به نفوذپذیری، 5 تا 10 درصدافزایش می یابد، تاثیرات منفی بر جانوران آبزی، حتی کلیه جانوران افزایش مییابد. در پوشش سطح خیابان های فرعی، اماکن دولتی، پارکها، پیاده روها و غیره میتوان به جای آسفالت از سنگفرشهای نفوذ پذیر بهره گیری نمود. در صورت بهره گیری از این پوشش به جای آسفالت، آب به راحتی می تواند به داخل زمین نفوذ کند و باعث کاهش حجم رواناب  , و جلوگیری از  سیل خیزی رودخانه گردد. این پوشش در کشورهای اروپایی از میانه دهه 1970 متداول بوده و با وجود مصالح ارزان قیمت سنگ و ماسه در اغلب نقاط کشور، بهره گیری از آن مقرون به صرفه میباشد.علاوه بر مزیت نفوذپذیری، این نوع پوشش با ماهیت کارهای عمرانی و توسعه شهری سازگار بوده و هزینه های آسفالت شکافی ومرمتهای لکههای آسفالت را کاهش می دهد. عیب این سنگفرشها پر شدن فضای خالی بین آنها توسط ذرات ریز و کاهش کارایی آنها می باشد [14].

2- حفر و توسعه چاه های خشک؛ چاه خشک زمینی می باشد پر از چاههای عمودی که موقتا سیلاب را ذخیره کرده و به آن اجازه میدهد که در طول به داخل زمین نفوذ کند. این برنامه شبیه اجرای برنامه ترانشه نفوذ می باشد. بعضی اوقات، چاههای خشک به عنوان حفر سوراخی در لایه غیر قابل نفوذ در نزدیکی سطح زمین تلقی میشوند که نفوذ آب را به لایه قابل نفوذ زیرین فراهم میسازد. این چاهها ضمن کمک به جذب رواناب و جلوگیری از مستعد شدن رودخانه به  جهت  بروز سیل  باعث تغذیه سفره آب زیرزمینی می گردد. البته بایستی توجه داشت که در این مورد مطالعات دقیق انجام می شود. تهدید واقعی کیفیت آب زیر زمینی هنگام تغذیه مصنوعی توسط رواناب شهری به عوامل مختلفی همچون نوع خاک، مقدار مواد معلق موجود در آلودگیها، کاربری قدیم و جدید اراضی و عمق آب زیرزمینی بستگی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه