ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

­ قدسی­سازی بار تشعشعی نقاط کانونی شهر و ایجاد محیط ارزشی در هسته­ی مرکزی شهر با انعکاس این مفاهیم در میدان شعوری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مباحث ارائه شده در خصوص تشعشع و شعور و اینکه هر فکر، هر اقدام، و حتی هر نمادی باعث ایجاد و انتشار شعوری همسان با ماهیت خود در محیط و حتی در کل عالم می­گردد، نیز باتوجه به اینکه در منابع اسلامی هم شواهدی مبنی بر وجود آگاهی از اینگونه مباحث در میان اولیای مذهبی ارائه گردید، اثبات می­گردد که پیامبر (ص) با آگاهی کامل از تأثیر انعکاس شعوری کاربری­های مقدسی زیرا مسجد، اقدام به احداث مسجد در مرکز شهر و تبدیل آن به مرکز کانونی جامعه نموده­اند. در دوران بعدی که عنصر مدرسه در کنار مسجد شکل می­یابد و تأثیر آموزشی مسجد به آن محول می­گردد، در واقع تغییری در تشعشع محیط ایجاد نمی­گردد. چینش کاربری­ها بر مبنای انطباق با کارکرد و کاربرد مسجد و مدرسه، مانع از ایجاد تشعشع متناقض با ماهیت تشعشعات مثبت مسجد و مدرسه گردید. این عوامل باعث ایجاد یک محیط متراکم در مرکز شهر می­گردد که روح جمعی آن بر مبنای مفاهیم قدسی و ارزشی شکل گرفته باشد.

 

 

2-11-4-­ برنامه ریزی سیستمی شهر در جهت ایجاد یک کل واحد از بُعد شعوری، کالبدی و اجتماعی

مقصود از ایجاد یک کل واحد این می باشد که شهر فارغ از گروه­بندی­های قومی، نژادی، زبانی و اجتماعی، به گونه­ای برنامه ریزی می­گردد که همه­ی ساکنان، خود را با کل شهر بشناسند و معرفی کنند؛ به تعبیری در تعریف “ما” همه­ی شهر را مقصود نظر بدارند. برای تحقق این هدف، نباید چنین برداشت گردد که مفهوم محله نادیده گرفته می­گردد. وجود محله خود در افزایش حس مکان و حس تعلق اجتماعی تأثیر مثبت دارد و بایستی با مرز و لبه­ی مشخص و قوی، کارکرد محله نیز احیا گردد. در شهر اسلامی سنتی و تاریخی، کاربری­های عمومی که در مقیاس کل شهر کارکرد داشته­اند، نظیر مدرسه، حمام عمومی و مسجد جامع در مرکز شهر یا کانون متمرکز شهر مکانیابی می­گردید. این امر باعث ایجاد همگرایی در شهر می­شده می باشد. همچنین وجود حصار در پیرامون مجتمع زیستی نیز به تحقق این هدف کمک می­نمود. محصور بودن این شهرها دو تاثیر عمده بر استخوانبندی شهرها داشته می باشد؛ اول اینکه ادراک فضا را در یک کل واحد و در درون یک دیوار محاط به ساکنان الهام می­نماید و دوم اینکه باعث می­شده می باشد که تمام شهر به صورت سیستماتیک و با در نظر داشتن افق­های محصور شهر طراحی و اجرا گردد. وقتی دور تا دور یک مجتمع زیستی را یک دیوار احاطه می­نمود­؛ حتی اگر شهر به صورت ناآگاهانه ایجاد گردد و از روی نقشه­ای از پیش تهیه شده نباشد به اجبار بایستی قسمت­های میانی به فضای باز اختصاص یابد. محیط مسکونی محصور با فضای باز میانی باعث همگرایی انرژیهای ذهنی افراد حاضر در این محیط می­گردد. همچنین زیرا افق کناری محصور بوده،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه