ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

بارش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از دیگر عناصر مهم اقلیمی، بارندگی می باشد که شامل ریزش­های جوی به صورت باران و برف می­باشد. همان­گونه که در نمودار 3-2 نظاره می­گردد، میانگین سالانه­ی بارندگی در ایستگاه خوی در طی 20 ساله اخیر، حدود 256 میلی­متر بوده می باشد. این رقم، به رقم میانگین بارش سالانه­ی کل کشور که 250 میلی­متر می باشد، نزدیک می باشد (مسعودیان و کاویانی، 82:1387). اما مسلما اندازه واقعی ریزش­های جوی بالاتر از آمار حاصل از داده­های ایستگاه هواشناسی خوی قرار دارد. زیرا که به دلیل کوهستانی بودن منطقه، و وجود رشته­کوه­های مرزی بین ایران و ترکیه که در مسیر حرکت بادهای غربی قراردارند، بیشتر بارشها در ارتفاعات ریزش می­کنند. این در حالی می باشد که ایستگاه تحقیقاتی خوی در مرکز دشت استقرار دارد. با این حال، طبق آمار حاصل از این ایستگاه، فروردین با میانگین 52.06 میلی­متر پرباران­ترین و مرداد با 5.7 میلی­متر کم­باران­ترین ماه سال هستند.

رطوبت

از عناصر دیگر اقلیمی که مورد مطالعه قرار می­گیرد، رطوبت جو می باشد. رطوبت مهمترین عنصر آب­و­هوایی ایران بشمار می­رود؛ برای اینکه اندازه بارندگی و در نتیجه وضعیت حیات را در کشور کنترل می­کند (علیجانی،101:1381). همان­گونه که در نمودار شماره­ی 3-3 نظاره می­گردد، آبان­ماه با میانگین 74.2 درصد مرطوب­ترین برج سال و مرداد­ماه با میانگین رطوبت 47.15 درصد، خشک­ترین برج سال می­باشد.

ویژگی­های اجتماعی جمعیت خوی

در برنامه ریزی شهری، جمعیت به عنوان اصلی­ترین عامل توسعه فضایی-کالبدی محسوب می­گردد و افزایش آن نه تنها موجب افزایش سطح مسکونی می­گردد، بلکه نیازهای خاصی را نیز، در ابعاد مختلف، مطرح می­سازد. آن چنان که ایجاد مجتمع­های بزرگ ورزشی، توسعه واحدهای حفاظت و ایمنی، ایجاد فضاهای سبز، ایجاد بزرگراه­ها به مقصود سهولت دسترسی و ایجاد مراکزی برای گذران اوقات فراغت در شهرهای بزرگ را ضروری می­سازد (زنجانی، 123:1369). مطالعات جمعیتی در چند بخش به صورت اختصار­ای مورد مطالعه قرار می­گیرد. هدف از مطالعات جمعیتی در شناخت کمی و کیفی جمعیت شهر خوی می­باشد تا از این طریق بتوانیم ویژگیهای جمعیتی شهر را به صورت اختصار به نمودار درآوریم. جدول 3-2 به اختصار­ی آمار جمعیتی شهر خوی از سال 1335 تا 1390 تعلق دارد که بر اساس داده­های مرکز آمار تهیه شده می باشد. در بخش های بعد، اطلاعات این جدول به صورت نمودار در آمده و تحلیل می­شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه