عنوان کامل پایان نامه :

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت توسعه­ی کالبدی شهر و جهات توسعه­ی کالبدی آتی

نقشه­ی شماره­ی3-5 ، طرح تفصیلی شهر خوی را نشان می­دهد که در آن، توسعه­ی کالبدی در هسته­ی اولیه شهر محدود و توسعه­ی آتی به هسته­ی دوم یعنی شهرک ولیعصر انتقال داده شده می باشد. هسته­ی دوم به وسیله­ی یک کریدور ارتباطی با عرض 45 متر به هسته­ی اولیه متصل می­گردد. نقشه­ی شماره­ی 3-6 متعلق به دوره­های توسعه­ی شهر می باشد. بر اساس این نقشه، شهرک ولیعصر بنا بر این بود توسعه­ی آتی شهر خوی را از سال 71 به عهده بگیرد. طریقه جمعیت­گیری در آغاز خوب بوده و تا سال 1381 ادامه داشت. اما آن چیز که در طریقه ساخت و سازها و در وضع موجود با گذشت چند سال از تصویب طرح تفصیلی دیده می­گردد گویای عدم استقبال و تمایل مردم به استقرار در کوی اما عصر و اتصال بافتهای روستایی پیرامونی به شهر مرکزی بر اثر ساخت و سازهای جدید می باشد (مهندسان مشاور پویا تأثیر شهر و بنا، ب، 30:1391). از 1381 به بعد طریقه رشد هسته­ی جدید عملا متوقف گردید و توسعه­ی هسته­ی اول به صورت افزایش تراکم و نیز تشکیل و گسترش اسکان غیر رسمی توسعه پیدا نمود. نقشه­ی شماره­ی 3-7 مناطق اسکان غیر رسمی را نشان میدهد.

مطالعه بافت شهر

بافت کالبدی موجود شهر، حاصل طراحی و اجرای دو طرح جامع و تفصیلی در شهر خوی می­باشد. برابر اولین طرح جامع شهر خوی که مطالعات آن از سال 1353 شروع و در سال 1355 به تصویب رسید شهر خوی شهری تک هسته­ای بوده و به شش ناحیه تقسیم می­گردید. برج و باروی شهر که تا آن وقت پا بر جا بوده به تدریج تخریب و بخش خندق قدیمی و گودهای جنوبی به پارک تبدیل می­شوند. نوسازی و بهسازی در بافت مرکزی در اولویت قرار گرفت. معابر هسته­ی مرکزی شهر که به صورت شعاعی در دوره­ی رضاخان اصلاح شده بود شکل کلی شهر را جهت داده و در اولین طرح جامع شهر کمربندی­های حلقه­ای دور شهر طراحی و به مرور اجرا گردید. کمربندی بلوار 22 بهمن، شمس، رسالت، مدرس، چمران، و بهشتی اولین حلقه کمربندی دور شهر بود که جهت اتصال محلات مختلف شهر به یکدیگر طراحی و اجرا گردید و شبکه دسترسی به داخل محلات جدید به صورت شبکه­ی شطرنجی به تبعیت از مدرنیسم توسعه پیدا نمود. محلات وزیری، اعتمادیه و کوی سعدی از این محلات می­باشند (شنائی، 267:1390). نقشه­ی شماره­ی3-8 بافت شهری شهر خوی را در دو دسته­ی بافت ارگانیک و بافت شطرنجی نشان می­دهد. مسلم می باشد که بافت شطرنجی که شامل توسعه­ی جدید می­گردد به صورت موضعی بوده و از مزایای ترافیکی طرح شهر شطرنجی برخوردار نمی­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه