مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع آلوده کننده رودخانه گوهررود

1- پسابهای کشاورزی

2- پسابهای شهری

3- پسابهای صنعتی

4- زباله ها

وارد فوق در بحث مربوط به آلودگی رودخانه سیاهرود به صورت کامل مورد مطالعه قرار گرفت که در مورد رودخانه گوهررود هم صدق می ‌کند لذا جهت جلوگیری از تکرار مکررات فقط منابع آلوده کننده صنعتی در زیر ذکر میشود.

4-21-2 فاضلاب صنعتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این فاضلاب شامل پسابهایی می باشد که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق کارخانههایی که در مسیررودخانه ساخته شدهاند به گوهر رود وارد میشوند. بطور کلی تاسیساتی که در مسیر رودخانه گوهر رود قبل از ورود به شهر قرار دارند و مواد زاید خود را بداخل آن میریزند عبارتند از:

1- پادگان آموزشی

2- زندان لاکان

3- کارخانه کود آلی گیلان

4- کارخانه چینی گیلان

5- خانه های مسکونی لاکان شهر

6- نساجی پارس

7- نساجی ایران برک

8- دانشگاه آزاد

همانگونه که قبلاً اظهار گردید آب رودخانه گوهررود از کوههای عزیزکیان و از ذوب برفها و جاری شدن چشمه ها تشکیل شده و به طرف دریا روان میشود. در این مسافت حدود 50 کیلومتری تغییرات بسیار

زیادی بر روی رودخانه ایجاد شده و آن قدر فاضلابهای شهری و کشاورزی و صنعتی در آن وارد میشود که در انتها دبی آب به سه برابر دبی اولیه رسیده به مجرای فاضلاب بسیار متعفنی تبدیل گشته می باشد. مطالعه نتایج آماری آزمایشات کیفی بر روی آب رودخانه گوهررود نشان داد از مقایسه درجه حرارت درسه ایستگاه لاکان- شهرک قدس- سیاه اسطلخ نتیجه میشود که بیشترین حد درجه حرارت در نیمه اول مرداد ماه در ایستگاه اسطلخ بوده که با در نظر داشتن دبی بالای آب در آن نقطه این درجه حرارت میتواند محیط زیست مناسبی را برای زندگی میکروارگانیزمهای خطرناک به وجودآورد و با در نظر داشتن ازدیاد جمعیت در آن منطقه بهره گیری از آب رودخانه برای کشاورزی خطرناک میباشد. از مقایسه هدایت الکتریکی و TDS در سه ایستگاه چنین بر میآید که بالاترین مقادیر این دو پارامتر در نیمه اول مرداد ماه در سیاه اسطلخ بوده که نشان دهنده بیشترین حد مواد حل شده در رودخانه در این ایستگاه میباشد که این میتواند رسوب بسیار زیادی را بطرف مرداب هدایت نماید. ( پژوهش این  طرح توسط سازمان آب و فاضلاب صورت پذیرفته می باشد)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه