متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

. روابط بین سازمانی

سازمان‌ها برای بقاء در محیط، اغلب روابط مداومی را با سایر سازمان‌ها مستقر می‌کنند. “الیور”، شش

اقتضای مهم مؤثر بر شکل‌گیری روابط بین سازمانی را این‌گونه اظهار کرده می باشد:

 1. الزام: “الیور” تصریح دارد، که یک سازمان به‌مقصود برآورده کردن الزامات قانونی یا تنظیم‌کننده‌ی خود،

روابط یا تبادلاتی را با دیگر سازمان‌ها مستقر می کند؛

 1. اقدام دوجانبه: سازمان‌ها، گاهی برای تعقیب اهداف و علایق مشترک با هم‌دیگر ارتباط مستقر می‌کنند؛
 2. عدم تقارن: زمانی عدم تقارن موجب شکل‌گیری روابط بین سازمانی بوده می باشد، که روابط، به‌خاطر اعمال قدرت یا کنترل روی سازمان دیگر یا منابع آن باشد؛
 3. کارآیی: این عامل، وقتی می باشد که ارتباط به‌جهت بهبود کاری داخلی، سازمانی شکل می‌گیرد.
 4. ثبات: ‌وقتی که ارتباط‌های بین سازمانی، برای رویارویی با عدم اطمینان شکل گیرد، آن‌را ثبات می‌گویند؛
 5. افزایش مشروعیت: گاهی سازمان‌ها، برای نشان دادن طرفداری خود از هنجارها، قوانین و باورهای رایج و یا انتقالات نهادهای خارجی، با سازمان‌های دیگر ارتباط مستقر می‌کنند.

“ایزن برگ” و همکارانش سه سطح اتصال سازمانی را در تقسیم‌بندی انواع ارتباط بین سازمانی ذکر کرده‌ند که عبارتند از:

 1. ارتباط نهادی: زمانی‌که تبادل مواد و اطلاعات بین سازمان‌ها بدون بهره گیری از تأثیر‌های خاص سازمانی یا شخصیت‌های خاصی باشد؛
 2. ارتباط نمایندگی: وقتی‌که اعمال کننده‌ی تأثیر خاصی که رسماً نماینده سازمان می باشد، با نماینده سازمانی دیگر ارتباط مستقر کند؛
 3. ارتباط فردی: موقعی‌که فردی از یک سازمان با فردی از سازمان دیگر، تبادل مواد یا اطلاعات می کند؛

 

بدون این‌که این افراد، نماینده سازمان بوده و یا شرایط خاصی برای این کار داشته باشند(میلر، 1377، 270-268).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

 1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
 2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

 1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
 2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد