مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، شهرها به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر محیط زیست به شمار می طریقه و این محیط اجتماع بشر ها باعث به وجود آمدن تهدیدات عمدهی زیست محیطی گشته می باشد، زیرا که در راستای بهبود خدمات شهری و توسعه شهرها، اقداماتی لحاظ گردیده می باشد که علی رغم رفع نیاز شهروندان، اثرات سوئی بر محیط زیست داشته می باشد. در نتیجه از منظر بسیاری از صاحب نظران تخریب محیط زیست نتیجهی توسعه ناپایدار شهرها و شهرنشینی و تبیین اقدامات نادرست آثار عمده‌ی زیست‌محیطی توسعه‌ی شهری‌ آلودگی آب به دلیل فقدان سیستم مناسب دفع‌ فاضلاب‌های خانگی،صنعتی و کشاورزی و هدایت مستقیم آن‌ها به رودخانه‌ها می باشد در این پژوهش همان گونه که در  فصل  چهار تبیین داده  گردید به  معرفی دو رودخانه توسط ارقام و  جداول و  اندازه آبدهی در  فصول و  ماه های  مختلف  سال   پرداختیم و اثرات توسعه  شهری در ادامه بر روی  این  دو  رودخانه مورد مطالعه و معرفی قرار دادیم  نتایج حاصله نشان  میدهد ادامه طریقه افزایش آلودگی رودخانه ها  موجب تبدیل رودخانه ها به  مجرای روباز فاضلاب و  کاهش سطوح نفوذ پذیر موجب مستعد شدن رودخانه به  جهت سیلابی شدن و آفزایش رواناب شهری خواهد گردید رودخانه­های شهر رشت از بدو شکل­گیری شهر به عنوان یک اندام طبیعی دافعه تأثیر داشته و همواره در ادوار مختلف توسعه شهر، اراضی همجوار با رودخانه­ها از جایگاه نازل برخوردار بوده و پیوسته بافت شهری پشت به آن شکل گرفته می باشد.. همچنین هر نوع کاربری که در پیرامون رودها شکل گرفته­اند بی­در نظر داشتن ارزش اکولوژیکی این اندام­های طبیعی بوده و از آن به عنوان مجاری فاضلاب بهره می­برده­اند.بر اساس مدارک تاریخی توسعه شهر، بیش از نیم قرن از استقرار رودخانه­های زرجوب و گوهررود در کالبد شهر رشت می­گذارد و این اندا­م­ها به عنوان رودخانه­های داخل بافت شهری مطرح می­باشند. در طول این دوره تأثیر این رودخانه­ها از اندام­های خطر آفرین محیط طبیعی (به لحاظ خطرات ناشی از طغیان آب و جاری شدن سیل در شهر) به مجاری آلوده زیست محیطی (بیماری­های مسری ناشی از فاضلاب آلوده رودخانه­ها بوی گنداب و . . .) تغییر یافته می باشد. به اظهار دقیقتر در ادوار گذشته دافعه شهر از رودخانه­ها به لحاظ خطرات طغیان آب بوده اما هم اکنون به لحاظ آلودگی­های زیست محیطی آنهاست. فاضلاب بیشتر کارخانجات دارای مقادیر آلودگی بیش از حدود مجاز تخلیه به آبهای سطحی میباشند و این امـر لـزوم احـداث تصفیه خانه فاضلاب در منطقه شهرصنعتی را نشان میدهد. زهکشهای کشاورزی نیز دارای مقادیر بالای آلـودگی بـویژه BOD و COD بوده که بیش از 10 برابر حدود مجاز می باشد و نباید این زهکشها بدون تصفیه و مستقیم وارد رودخانه گردند. مطالعه فاضلاب شهری ورودی به رودخانه نیز شرایط مشابهی را نشان میدهد که در این ارتباط سرعت بخشیدن به احداث تصفیه خانه فاضلاب رشت میتواند به حـل ایـن معضل کمک نماید. مطالعه توام مقدار دبی طی یک دوره 17 ساله و طریقه آلودگی طی سال نشان داد که اندازه آبدهی رودخانه در چهار مـاه اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد کمتر از میانگین سالیانه میباشد و مقدار آلودگی ها نیز در این ماهها بر اثـر کـاهش آبـدهی رودخانـه افـزایش مییابد پس در صورتیکه در این 4 ماه کسری آب آن از طریق کانال چپ سنگر در محل تقاطع کانال به رودخا نه جبران گردد در ماههای فوق نیز رودخانه میتواند به شرایط خودپالایی نزدیکتر گردد .. با در نظر داشتن نتایج مطالعه ها به بعضی از موارد مهم جهت کاهش بار آلودگی شامل  کاهش زمان ماند ,  هوادهی جهت کاهش زمان ماند یا اکسایش سریع ,  تولید اکسیژن بیشتر ,  رقیق کردن فاضلابهای غلیظ با آب کم تر آلوده از  عوامل  بسیار  مهم  میباشند همچنین جهت افزایش قدرت خودپالایی رودخانه دو عامل اکسیژن دهی و کاهش غلظت بار آلودگی بسیار مهم می باشد که از این دو فاکتور در کاهش آلودگی رودخانه گوهررود میتوان بهره گیری نمود. اگرچه با احداث سیستم تصفیه فاضلاب شهر رشت تا حدود زیادی از بار آلودگی آلی کاسته میشود اما با در نظر داشتن رواناب های سطحی همچنان ورود آلاینده ها ادامه خواهد داشت ضمن آنکه برای بهره برداری کامل از سیستم فاضلاب به زمان زیادی نیاز دارد,  همچنین  میتوان  پس از لایروبی و پاکسازی و اصلاح مسیر اقدام به احداث موانع پلکانی جهت افزایش هوادهی و اکسیژن دهی جریان آب به مقصود افزایش قدرت خودپالایی  انجام  دادلازم  به  ذکر می باشد  بر اساس مطالعه انجام شده در رودخانه گوهررود فقط در 4 ماه اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد اندازه آبدهی رودخانه کمتر از میانگین آبدهی سالیانه طی یک دوره 17 ساله میباشد آبدهی رودخانه در سایر ماهها بیشتر و یا نزدیک به میانگین میباشند . خاطر نشان می گردد که میانگین آبدهی سالانه رودخانه گوهررود 87/0 مترمکعب در ثانیه میباشد. پس در صورتیکه در این 4 ماه اندازه کسری آب آنهـا جبـران گردد این رودخانه در ماههای فوق نیز میتواند به شرایط خودپالایی نزدیکتر گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه